CHÍNH SÁCH & HỎI ĐÁP

1Trách nhiệm người gửi hàng
ITLAVS, kết hợp với các hãng hàng không chúng tôi đại diện, thay mặt cho người gửi hàng hoặc người nhận hàng, nhưng không bị bắt buộc, tuân thủ theo các quy định được yêu cầu bởi hải quan hoặc chính quyền các quốc gia liên quan. Người gửi hàng bắt buộc tuân theo tất cả quy định của hải quan hoặc quy định của các quốc gia liên quan. Người gửi hàng, người nhận hàng hoặc chủ sở hữu hàng hóa phải cùng hoặc tự chịu trách nhiệm đối với ITLAVS đối với toàn bộ trách nhiệm liên quan, thuế, các loại phí khác hoặc việc hoàn trả các khoản chi.
2Trách nhiệm pháp lý

ITLAVS, kết hợp với các hãng hàng không chúng tôi đại diện, chịu trách nhiệm trước người gửi, người nhận với các hư hỏng, mất mát hoặc bất kì việc trì hoãn nào dẫn đến mất mát, hư hỏng được xảy ra trong quá trình vận chuyển.

ITLAVS, kết hợp với các hãng hàng không chúng tôi đại diện, không có trách nhiệm trước người gửi, người nhận với các hư hỏng, mất mát hoặc bất kì việc trì hoãn nào dẫn đến mất mát, nếu không chứng minh được các hư hỏng, mát mát đó được gây ra bởi sơ suất hoặc lỗi cố ý của hãng vận chuyển.

ITLAVS, kết hợp với các hãng hàng không chúng tôi đại diện, không có trách nhiệm trước người gửi, người nhận với các hư hỏng, mất mát hoặc bất kì việc trì hoãn nào dẫn đến mất mát, nếu các sự hư hỏng, mất mát đó được gây ra bởi chất lượng hoặc tính chất của hàng hóa. Nếu người gửi không khai báo giá trị đặc biệt của hàng hóa và chi trả các phần bổ sung được áp dụng, trách nhiệm chi trả của ITLAVS, kết hợp với hãng hàng không chúng tôi đại diện, sẽ không vượt quá 19SDR/kg trong trường hợp mất mát, hư hỏng hoặc trì hoãn.

Người gửi hàng, người nhận hoặc chủ sở hữu hàng hóa có hàng hóa gây thiệt hại hoặc phá hủy hàng hóa khác hoặc tài sản của ITLAVS, kết hợp với hãng hàng không chúng tôi đại diện, sẽ phải đền bù toàn bộ tổn thất đã gây ra.

3Giới hạn khiếu nại, bồi thường

Trong trường hợp phát hiện hàng hóa hư hỏng được phát hiện trực quan hoặc mất mát một phần hàng hóa: Các khiếu nại phải thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Trong trường hợp phát hiện hỏng hóc khác: Các khiếu nại phải thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Trong trường hợp hàng hóa đến chậm tính từ thời điểm hàng hóa được giao cho người nhận theo kế hoạch: Các khiếu nại phải thực hiện trong vòng 21 ngày.

Trong trường hợp hàng hóa không được giao (hay thất lạc toàn bộ) kể từ ngày phát hành vận đơn hoặc tính từ ngày hàng hóa được ghi nhận: Các khiếu nại phải thực hiện trong vòng 120 ngày.

Các khiếu nại để tiến tới việc yêu cầu bồi thường phải thực hiện trong vòng 2 năm kể từ khi phát sinh sự việc, nếu không các yêu cầu bồi thường sẽ không có giá trị.

4Hướng dẫn vận chuyển

Hàng hóa phải trong tình trạng "sẵn sàng vận chuyển", bao gồm đáp ứng các tiêu chuẩn về việc đóng gói, bao bì, dán nhãn hàng hóa, đáp ứng tiêu chuẩn ULD trong trường hợp hàng hóa được chất xếp trên ULD riêng biệt từ người gửi hàng hoặc chủ sở hữu hàng hóa.

Hàng hóa phải tuân theo điều kiện "sẵn sàng vận chuyển" theo quy định của hãng hàng không và hướng dẫn của IATA.

5Hạn chế vận chuyển
Một số mặt hàng yêu cầu vận chuyển đặc biệt, đòi hỏi thêm các điều kiện bổ sung, danh sách như bên dưới:

  Động vật sống

  Vũ khí, đạn dược, thiết bị phục vụ chiến tranh

  Hàng hóa nguy hiểm

  Tro cốt, thi hài

  Máy móc đã tháo rời

  Máy móc dạng khuôn đúc hoặc các sản phẩm từ thép

  Hàng hóa tươi sống

  Hành lý cá nhân gửi theo không vận đơn

  Hàng hóa nặng mùi

  Hàng hóa giá trị

  Phương tiện vận tải

  Hàng hóa ẩm ướt

6Hình thức thanh toán
Chỉ chấp nhận hình thức thanh toán trả trước tại điểm đi. Toàn bộ các loại chi phí liên quan bao gồm cước vận chuyển, thuế và các khoản thu trước (nếu có) phải được chi trả toàn bộ và đầy đù cho ITL AVS kể cả trong các trường hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng hoặc không đến được đúng ngày như trong hợp đồng . Các vấn đề phát sinh liên quan đến khiếu nại, đền bù sẽ được giải quyết riêng theo quy trình liên quan của nhà vận chuyển và quy định của IATA.