LIÊN HỆ

Việt Nam

 

TP. HCM

Văn phòng chính:
52 Trường Sơn, Quận Tân Bình
TP. HCM, Việt Nam
Tel: (84) 28 3848 8567
Fax: (84) 28 3848 8593 / 8488 570

Văn phòng Sân bay 1:
30 Phan Thúc Duyện, Quận Tân Bình
TP.HCM - SCSC Building
Tel: (84) 28 3948 6909
Fax: (84) 28 3844 5259

Văn phòng Sân bay 2:
46 Hậu Giang, Quận Tân Bình, TP.HCM
Unit B206 – TCS Building
Tel: (84) 28 3948 6883
Fax: (84) 28 3547 0004

Hà Nội

Văn phòng ITLAVS tại Hà Nội:
Tầng 4, 5 & 19 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84) 24 3850 1336
Fax: (84) 24 3577 2454

Văn phòng Sân bay:
Ga hàng hóa ALS, phòng 343, Võ Văn Kiệt, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội.
Tel: (84) 24 3580 1336
Fax: (84) 24 3584 2276

Đà Nẵng

Số 164 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (84) 23 6730 6866 - 5161

Indochina

 

Cambodia

Văn phòng ITLAVS tại Cambodia
City Tower, 6th Floor, Mao Tse Toung Boulevard (245)
Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855) 23 989 268
Fax: (855) 23 362 478

Lào

Văn phòng ITLAVS tại Lào
113/1 Luang Prabang Road, Unit 10
Ban Wattay Yai Tha, Sikhothapong Dist,
Vientiane, Lao
Tel: 856 21 219735
Fax: 856 21 217733

Myanmar

Văn phòng ITLAVS tại Myanmar
Room218,MCS Cargo Terminal , Yangon Int'l Airport
Tel/Fax: + 951 533192