Hợp Tác SPA & Tài Chính

Hợp Tác SPA

Dựa trên mạng lưới kết nối của chúng tôi với các hãng hàng không trong khu vực mà chúng tôi làm đại diện, ITLAVS sẽ giúp mở rộng phạm vi phủ sóng củacác đối tác hàng không theo địa lý và đồng thời cung cấp cho thị trường dịch vụ mở rộng và sẽ có lợi cho tất cả các bên có liên quan.

Tài chính

ITLAVS có thế mạnh về sức khỏe tài chính vững mạnh được kiểm toán hàng năm. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính tại các quốc gia chúng tôi hoạt động và có hồ sơ theo dõi về khả năng tài chính lành mạnh.

Các hoạt động tài chính và kế toán của chúng tôi cho đối tác Các hãng hàng không mà chúng tôi hợp tác là một quy trình được thiết kế và sao lưu rõ ràng, giúp khách hàng yên tâm với các khoản đầu tư được quản lý chặt chẽ và lợi nhuận được báo cáo chi tiết và thanh toán một cách kịp thời và minh bạch.

Điểm nổi bật của chức năng tài chính của chúng tôi:

  • Bảo lãnh ngân hàng
  • Dịch vụ thanh toán và thu tiền
  • Thanh toán đúng hạn / chuyển tiền
  • Chuẩn bị và cung cấp các báo cáo kế toán và bán hàng cần thiết
  • Hoàn tiền xử lý
  • Tư vấn thuế